Terneuzen verkreeg stadsrechten op 23 april 1584. Enkele jaren daarvoor, in 1579, werd de eerste Hervormde kerk gebouwd. Deze kerk had de afmetingen van een grote huiskamer (11x6,5m) en werd voor de groeiende gemeente al snel te klein. In 1611 volgde een verbouwing.

In 1659 werd het eerste kerkje afgebroken en een grotere kerk kwam daar voor in de plaats.
De eerste steen voor die tweede kerk werd op 16 juli 1659 door Geleijn Decker gelegd. Geleijn was de negenjarige zoon van de Terneuzense rentmeester van het grafelijke Zeeland. Deze steen is nog steeds in de kerk te bezichtigen.

De tweede kerk bleef in gebruik tot 1885. In dat jaar werd de kerk gesloopt en op de fundamenten van de tweede kerk verrees het huidige gebouw. De huidige kerk is ongeveer 2x zo groot dan het gebouw uit 1659 en werd in 1886 in gebruik genomen.

In oktober 1966 werd begonnen met een renovatie. In de loop der jaren was de vloer verzakt, de muren haveloos geworden en de banken voldeden niet meer aan de eisen van de tijd. Bij het wegbreken van de vloer werden diverse grafkelders en bijbehorende grafstenen gevonden. Sommige stenen gaan terug tot het jaar 1633, dus nog uit de tijd van het eerste kerkje.

In de graven werden geen bijzondere of waardevolle zaken aangetroffen en waren bij eerdere verbouwingen waarschijnlijk al leeggehaald. Enkele grafstenen zijn echter nog steeds te bezichtigen in de huidige kerk.

 

   
Meer gedetailleerde informatie vindt u op de website van de Heemkundige Kring