Historie

Kerkgebouw          Orgels         Dominee Timmerman          Uurwerk

 
Waarom een artikel over dominee Timmerman op de website van de Grote Kerk in Terneuzen?
Als u de Grote Kerk bezoekt, zullen u zeker de glas-in-lood ramen aan de noordzijde van de kerk opvallen. Dit is dan ook het aanknopingspunt waarom dit artikel gemaakt is.
 
     Arnoldus Timmerman is geboren op 6 juli 1853 in Wolphaartsdijk als 
     zoon van Adriaan Timmerman en Antonetta Maria Maas.
 
 
 
 
 
 
 

Arnoldus Timmerman wordt kandidaat dominee in Gelderland in 1888.

     Op 31 januari 1889 trouwt hij in Wolphaartsdijk met Maatje Koert.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Maatje Koert is geboren op 22 oktober 1857 in Wilhelminadorp
     als dochter van Cornelis Koert en Anthonetje van der Werff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Maatje Koert overlijd op 12 juli 1916 in Terneuzen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 24 februari 1889 wordt hij predikant te Cillaarshoek en op 19 april 1891 in Ter Neuzen.

Hier komt afbeelding predikantenbord Cillaarshoek
 
Hij blijft dit tot zijn emeritaat op 1 maart 1929. In het bevolkingsregister van 's-Gravenhage wordt 12 maart 1929 vermeld als datum van verhuizing.
 
 
Op 4 februari 1937 overlijdt ds. Timmerman in ’s-Gravenhage.
 


Dat ds. Timmerman hart voor de gemeente had, blijkt wel uit zijn ijver om in de Grote Kerk elektrische verlichting te laten aanleggen.
Tot 1925 was er niet meer verlichting in de kerk, dan de 2 kerkkronen die nu boven het podium hangen. 1 daarvan dateert nog uit de kerk die in 1579 werd gebouwd. Toen er een nieuwe kerk werd gebouwd, werd in 1660 een 2e kerkkroon aangekocht.
In 1908 begon ds. Timmerman een actie om elektrische verlichting te laten aanleggen. Wegens meerdere geschillen met de kerkvoogdij vond dit geen doorgang.
In 1912 werden toch weer stappen gezet om tot de aanleg te komen. ‘In de gecombineerde vergadering van Vrijdag 13 februari 1925, van Kerkvoogden, Notabelen, Kerkeraadsleden en belangstellende gemeenteleden werd besloten om de electrische installatie in de kerk, zoo spoedig mogelijk te laten aanleggen’.
Uiteindelijk werd de installatie op 4 juli 1925 in gebruik genomen met een toespraak door ds. Timmerman, die daar zo zeer voor geijverd had. Na de ingebruikname van de elektrische verlichting heeft ds. Timmerman een boekje geschreven, waarin hij verantwoording doet van zijn handelen. Ook de toespraak is hierin opgenomen.
 
Dat ds. Timmerman binnen de hervormde gemeente gewaardeerd werd, zien we in de glas-in-lood ramen die aan geboden zijn aan ds. Timmerman ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag op 6 juli 1923.
 
Ook zijn vrouw, Maatje Koert, werd geëerd door de ramen die in de toren zijn aangebracht.
 
Op 19 april 1926 houdt ds. Timmerman een gedachtenisrede wegens zijn 35-jarig ambtsjubileum als predikant te Ter Neuzen. Zijn vrouw is dan al overleden.
 
Ook voor het orgel in de Grote Kerk heeft ds. Timmerman zich ingezet. 
Het eerste orgel van de Hervormde Kerk in Terneuzen werd in 1863 in de 2e kerk geplaatst. Toen de huidige kerk gebouwd werd, is het orgel overgeplaatst. In de loop der jaren waren er verschillende veranderingen aangebracht. Tot men in 1926, onder leiding van ds. Timmerman, een comité benoemde om plannen te beramen ‘omdat het orgel uit 1863 versleten was’. Voorjaar 1929 blijkt dat er voldoende gelden bijeen zijn gebracht, waarop er een commissie van bijstand werd benoemd, waaruit een commissie van advies werd gekozen. Bij de overdracht van het orgel aan de kerkvoogdij, werden de inspanningen van ds. Timmerman: de ziel van dit plan genoemd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ds. Arnoldus Timmerman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkkroon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raam 70e verjaardag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raam Maatje Koert