Historie van het Orgel   Historie van het Kerkgebouw
 
In de Middelburgse Courant van 17 oktober 1863 wordt melding gemaakt dat er zondag j.l. de ´inwijing´ heeft plaatsgehad van een orgel. Het orgel en de wijze waarop de heren P.M. en C.P. van Sprang uit Vlissingen het in orde hebben gebracht, wordt zeer geroemd!
In het krantebericht in De Zeeuw van 28 november 1929 wordt vermeld, dat het orgel uit 1863 verscheidene malen is veranderd en het nu versleten is. Hieruit blijkt dat dit orgel overgeplaatst moet zijn naar de ´nieuwe´ kerk. 
In 1926 wordt er een comité benoemd om plannen te beramen. Voorjaar 1929 blijkt dat er voldoende gelden zijn en worden er onderhandelingen gedaan met leveranciers van kerkorgels. Uiteindelijk krijgt Valckx en van Kouteren uit Rotterdam de opdracht.
De heer van Fraaijenhove wordt gevraagd om het oude orgel op te slaan in zijn pakhuis als het nieuwe orgel geplaatst gaat worden.
In 1941 zijn er door Valckx en van Kouteren enkele dispositiewijzigingen doorgevoerd. In 1967 is het orgel door Vermeulen uit Weert verplaatst naar de huidige opstelling, waarbij ook enkele wijzigingen werden aangebracht. Tot 1980 wordt nog gesproken om het orgel te vervangen door een nieuw instrument.
Momenteel worden er werkzaamheden uitgevoerd om het orgel enigszins naar de toestand van 1941 te brengen en wordt er naar middelen gezocht om groot onderhoud uit te kunnen voeren.
Het betreft een orgel met pneumatische kegelladen, met de volgende dispositie (opsomming volgens volgorde registerwippers):
 
Disposities
Volgens contract
Sinds 1941
   Sinds 1967   Sinds 2016/2017  
Pedaal   Pedaal   Pedaal   Pedaal  
    Bazuin 16' Bazuin 16' Bazuin 16'
Subbas 16' Subbas 16' Subbas 16' Subbas 16'
Violon 16' Violon 16' Violon 16' Violon 16'
Fluitbas 8' Fluitbas 8' Fluitbas 8' Fluitbas 8'
Cello 8' Cello 8' Koraalbas 4' Koraalbas 4'
               
Manuaal I   Manuaal I   Manuaal I   Manuaal I  
    Prestant 16'     Salicionaal 8'
Bourdon
16' Bourdon 16' Bourdon 16' Bourdon 16'
Prestant
8' Prestant 8' Prestant 8' Prestant 8'
Roerfluit
8'
Roerfluit
8' Roerfluit 8' Roerfluit 8'
Salicionaal 8' Salicionaal 8' Octaaf 2' Oktaaf 2'
Octaaf
4'
Fluit
4' Fluit 4' Fluit 4'
Fluit 4'
Octaaf
4' Octaaf 4' Oktaaf 4'
Mixtuur
II-IV Mixtuur II-IV Mixtuur 1 1/3' II-IV Mixtuur 2' II-IV
Sesquialter disc II Cornet disc V Cornet disc V Cornet disc V
Trompet 8' Trompet 8' Trompet 8' Trompet 8'
 
 
 
         
Manuaal II   Manuaal II   Manuaal II   Manuaal II  
Gedekt
16' Gedekt 16' Gedekt 16' Gedekt 16'
Vioolprestant
8'
Vioolprestant
8' Vioolprestant 8' Vioolprestant 8'
Holpijp
8'
Holpijp
8' Holpijp 8' Holpijp 8'
Viola di Gamba
8'
Viola di Gamba
8' Viola di Gamba 8' Viola di Gamba 8'
Violine 8' Violine 8' Quint 2 2/3' Quintfluit 2 2/3'
Voxceleste 8' Voxceleste 8' Terts 1 3/5' Vox Caelestis 8'
Open Fluit 4' Open Fluit 4' Open Fluit 4' Open Fluit 4'
Woudfluit 2' Woudfluit 2' Woudfluit 2' Woudfluit 2'
Basson-Hobo 8'
Basson-Hobo
8' Basson-Hobo 8' Basson-Hobo 8'
Tremolo
 
Tremolo
  Tremolo   Tremolo  
Zwelwerk   Zwelwerk          
               
Manuaalomvang C-g’’’
Pedaalomvang C-f’
 
Speelhulpen:
Man I + II
Ped + Man I
Ped + Man II
Sub Man II
Sup Man I + Man II
Sup Man I
Sup Ped    
Vaste combinaties:
P - MF - F - FF - T

1 Vrije combinatie

Generaal cresendo
 
Automatisch pedaal
 
Tongwerken af
 
Toonhoogte: a' = 440Hz bij 20°C
Samenstelling Mixtuur:
C:  2' - 1 1/3'
c0: 2 2/3' - 2' - 1 1/3'
c1: 4' - 2 2/3' - 2' - 1 1/3'
c2: 5 1/3' - 4' - 2 2/3' - 2'

Samenstelling Cornet:
c1: 8' - 4' - 2 2/3' - 2' - 1 3/5'
 
 • Manuaal 2
   
 • Windvoorziening magazijnbalg
 • Bazuin
   
 • Cornet
 • Front rechter toren
 • Speeltafel
 • Front
 • Manuaal 1
 • Manuaal 2
   
 • Cornet
 • Windmotor
 Foto's ©: Collectie J. Kolijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositie volgens contract:
De bovengenoemde dispositie is, zoals het orgel door Valckx en van Kouteren is opgeleverd.
Op 17 juni 1929 werd het contract ondertekend om het orgel op te leveren 14 dagen voor Kerstmis 1929 voor het bedrag van 10.200 gulden. Het oude orgel werd ingenomen voor 200 gulden.
 
Dispositie sinds 1941:
In 1935 waren er al besprekingen om enkele dispositie-wijzigingen door te voeren. Deze werden in september 1941 uitgevoerd door Valckx en van Kouteren:
-   De Violon 16' van het pedaal werd uitgebreid met 26 nieuwe pijpen en tevens als Prestant 16' bespeelbaar op manuaal I.
-   De Sesquialter II op manuaal I werd uitgebreid tot een Cornet V.
-   Het pedaal werd uitgebreid met een Bazuin 16'.
 
Dispositie sinds 1967:
In 1950 waren er al weer plannen voor dispositiewijzigingen. Toen in 1967 de kerk werd gerestaureerd en de inrichting van de kerk, naar de toen geldende maatstaven werd aangepast, werd het orgel verplaatst door Vermeulen uit Weert van boven de kansel naar de torenzijde.
Hierbij werden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
-   De zwelkast van manuaal II verdween.
-   De transmissie van de Violon 16' van het pedaal als Prestant 16' op manuaal I werd weer ongedaan gemaakt.
-   Met pijpen van de oude Mixtuur werd een Oktaaf 2' samengesteld. De nieuwe Mixtuur kreeg een hogere samenstelling.
-   De Cello 8' van het pedaal werd vervangen door een Koraalbas 4'.
In hieropvolgende jaren is er door Flentrop een nieuwe windmotor geplaatst, hiervoor is het windkanaal naar de windmotor aangepast.
 
Huidige toestand:
Het lag in de bedoeling om op 26 juni 2014 alle membramen in het orgel te vernieuwen. Bij het controleren van de toonmembramen bleek, dat deze vervangen waren op 24 juni 1986 door Flentrop. Wel zijn door Fa. A. Nijsse en Zoon Orgelmakers alle registermembramen vernieuwd.
Op 31 oktober 2014 zijn alle membramen in de speeltafel vernieuwd. Ook zijn de stemkrukken van de Basson-Hobo 8' goed gangbaar gemaakt.
 
Vaak zijn orgels uit deze bouwperiode in later jaren aangepast, wat echter zelden tot een bevredigend resultaat leidde. Nu worden er weer orgels hersteld volgens het oorspronkelijke concept, zie b.v. het orgel in de Gereformeerde Kerk in Axel (uitgebreid verslag) en het orgel in de Oosterkerk in Groningen. Ook in Duitsland vindt dit plaats, zie het orgel in de Katholische Pfarrkirche Sankt Martin in Kirchherten.
Het ligt nu in de bedoeling om ook het orgel in de Grote Kerk terug te brengen naar de toestand van 1941, met behoud van enkele latere wijzingingen. 
 
De plannen zijn nu als volgt:
-   De Oktaaf 2' behouden en op een aparte windlade, tussen het front en de windlade van manuaal I, plaatsen.
-   De samenstelling van de Mixtuur, nu op 1 1/3' basis, aanpassen naar 2' basis.
-   De aanwezige Quint 2 2/3' voorlopig behouden en indien mogelijk vervangen door een Nasard 2 2/3' of Quintfluit 2 2/3'.
-   De aanwezige Viola di Gamba 8' van manuaal II als Salicionaal 8' op de originele plaats op manuaal I plaatsen.
-   Een meer ingetogen Viola di Gamba 8' op de vrijgekomen plaats op manuaal II plaatsen.
-   Het houten pijpwerk van de Holpijp 8' herschikken, zodat dit binnen de zwelkast komt.
-   De Koraalbas 4' behouden en de opstelling van het groot oktaaf verbeteren. De mogelijkheid om een Cello 8' te kunnen plaatsen wordt open gehouden.
-   Een zwelkast opstellen rond het pijpwerk van manuaal II.
-   Ook is er de wens om weer een Vox Caelestis 8' op manuaal II te hebben. Eerst is er overwogen om hiervoor de Gedekt 16' op te offeren en de Terts 1 3/5' te behouden. Bij nader inzien bleek dit toch te veel afbreuk te doen aan de originele dispositie. Daarom zal de Terts 1 3/5' verwijderd worden en zal de Vox Caelestis 8' op de originele plaats komen.
-   Mogelijkheid onderzoeken om Super-koppel manuaal I om te bouwen naar Sub-koppel manuaal I + manuaal II (zoals ook overwogen in 1941).
 
In de afgelopen tijd is er een mooi bedrag gespaard voor het orgelfonds, waarmee een paar mooie zaken aangekocht konden worden:
-   Op zaterdag 22 augustus 2015 is uit het van Leeuwen-orgel van de Valkenboskerk in Den Haag (1930) de zwelkast en de windlade van het zwelwerk gedemonteerd, naar Terneuzen gebracht en opgeslagen bij het orgel in de Grote Kerk.
-   Verder is er pijpwerk (Gamba 8' en Vox Caelestis 8') aangekocht uit het voormalige orgel van de Gereformeerde Gemeente in Krabbendijke (1937). Dit is vrijdag 27 november 2015 opgehaald.
-   Op dinsdag 28 juli 2016 is er pijpwerk opgehaald voor het aanpassen van de Mixtuur naar 2' basis.
-   Dinsdag 22 augustus 2017 hebben we pijpwerk kunnen aankopen waarmee de Nasard/Quintfluit 2 2/3' kan worden gerealiseerd. Dit is zaterdag 14 oktober 2017 opgehaald. Dit pijpwerk komt uit het voormalige Leeflang-orgel van de Proosdijkerk in Ede (Gld). Het was daar in 1990 door Kaat en Tijhuis geplaatst als Vlakfluit 4' en verving de oorspronkelijke Trechterfluit 4'. 
 
Uitgevoerde werkzaamheden:
-   Voorjaar 2016 is de windlade voor de Oktaaf 2' geschikt gemaakt voor montage in het orgel. Ook zijn er enkele constructieve aanpassingen uitgevoerd om ruimte te maken voor de nieuwe windlade voor de Oktaaf 2'.
-   Juli 2016 is de aangepaste windlade geplaatst en aangesloten, aansluitend is de Oktaaf 2' hier op geplaatst. Verder is zonder wijzigingen de Viola di Gamba 8' van manuaal II als Salicionaal 8' op de originele plaats op manuaal I geplaatst. Op manuaal II is de aangekochte Viola di Gamba 8' geplaatst en geïntoneerd.
-   Augustus 2016 is de tractuur voor de Koraalbas 4' afgekoppeld en zijn de constructieve aanpassingen voor de windlade van het groot oktaaf van de Koraalbas 4' gemaakt.
-   September 2016 is de windlade voor de Koraalbas 4' op de nieuwe plaats gebracht en de pijpen geplaatst.
-   Oktober 2016 is er een begin gemaakt om het groot oktaaf van de Holpijp 8' te herschikken, zodat dit binnen de zwelkast komt. 22 oktober is deze aanpassing uitgevoerd. Hierbij is het C- en Cis-gedeelte van de Holpijp 8' aan de overeenkomstige zijde van de windlade van manuaal II geplaatst. Tevens is er een pijp van de Gedekt 16' afgevoerd van de lade om die binnen de zwelkast te krijgen.
-   Tijdens de werkzaamheden werd er een lege registerplaats op de windlades van het pedaal ontdekt. Tijdens testen bleek de werking nog in orde te zijn. Eind november 2016 is de tractuur voor de Koraalbas 4' aangesloten op de lege registerplaats op de pedaallades.
-   Laatste week december 2016 en eerste week januari 2017 is de Terts 1 3/5' verwijderd en het pijpenrooster geschikt gemaakt voor de Vox Caelestis 8', waarna deze igeplaatst en geïntoneerd. Verder is de samenstelling van de Mixtuur aangepast van 1 1/3' basis naar 2' basis en zijn er enkele intonatiecorrecties uitgevoerd op de Oktaaf 2', Koraalbas 4' en de Trompet 8'.
-   Eind 2016/ begin 2017 zijn de voorbereidingen getroffen om de zwelkast passend te kunnen maken rond de windlade van manuaal II. Verder is ook aan de achterzijde van het orgel een nieuwe wand voorbereid en zijn de ondersteuningen van het pedaalpijpwerk vervangen en verbeterd.
-   Laatste week november 2017 is het pijpenrooster geschikt gemaakt voor de Quintfluit 2 2/3'. Vrijdag 1 december 2017 is deze geplaatst en geïntoneerd. 
-   Momenteel wordt de zwelkast passend gemaakt voor de situatie in Terneuzen. De wanden van de zwelkast zijn eind 2017 opgesteld naast het orgel, zodat nu diverse panelen passend gemaakt kunnen worden.
 
Nog uit te voeren werkzaamheden:
-   Zwelkast rond windlade manuaal II plaatsen.
-   Bediening zwelkast aanleggen.
-   Nieuwe achterwand passend maken.
-   Windgeruis verminderen door dempkist rond rolgordijn.
-   Geluid tremulant verminderen door dempkistje rond tremulant.
-   Mogelijkheid onderzoeken om Super-koppel manuaal I om te bouwen naar Sub-koppel manuaal I + manuaal II.
-   Nieuwe schildjes op registerwippers vanwege aangepaste functies.
-   Vervangen loden tractuurleidingen.
-   Vervangen membramen.
-   Beleren van de 3 balgen.
-   Schoonmaken windladen en pijpwerk.
-   Reconstrueren/verbeteren frontopstelling.
-   Frontpijpen lakken.
-   Schilderwerk houtwerk front en balustrade.
 
Veel van bovenstaande werkzaamheden zijn en worden in eigen beheer uitgevoerd, toch zal er ook een professionele orgelbouwer aan te pas moeten komen om het specialistische werk te doen. Hiervoor wordt momenteel geld ingezameld.
Zou u dit project financieel mogelijk willen maken, neem dan contact op met de beheerder.
 
Situatie voor 1941                                     Situatie voor 1941                                   Situatie van 1967 tot 1992
                              
Foto's ©: Collectie J. Poldervaart                                                                                                            Foto ©: Collectie Rijksdienst Cultureel Erfgoed
 
Bronnen:
-   Correspondentie van kerkeraad
-   Archief Pels en van Leeuwen orgelbouwers
-   Orgbase.nl